Suomensotaveteraaniliitto1 Logo2

ROUVA CONNECTICUTISTA SAI TALVISODAN MUISTOMITALIN.

  Vuonna 1939, 19 vuotias sotamies Ralph Harold Björkstrom ilmoittaitui Suomen armeijalle, vapaaehtoisena amerikkalaisena taistelemaan Suomen puolesta, Neuvostoliiton häikäilemätöntä hyökkäystä vastaan.

  Hän oli syntynyt Ohion osavaltiossa 23 pvä. Syyskuuta 1919. Hänen Suomalaiset vanhempansa olivat tulleet siirtolaisina Yhdysvaltoihin muutama vuosi aikaisemmin, ja opettivat poikansa jo pienenä kunnioittamaan oikeutta ja vihaamaan vääryyttä. Neuvosto Venäjän tahallaan provosoitu hyökkäys pientä naapuriaan vastaan osoittautui koko maailman silmissä vääryyden korkeimpaan luokkaan.

  Satojen muiden Amerikkalaisten, Kanadalaisten ja monien eri kansalaisuuksien kanssa Ralph matkusti auttamaan Suomea sen vaaran hetkellä.

  Lyhyen sotilaskoulutuksen jälkeen hänet lähetettiin Karjalan kannakselle missä hän otti osaa koviin torjuntataisteluihin aina vahvistuvaa vihollista vastaan.

  Talvisodan loputtua, maaliskuussa 1940, hänet vapautettiin Suomen armeijasta jonka jälkeen hän matkusti takaisin Yhdysvaltoihin.

  Sodan jälkeen hän asui suurimman osan elämästään Connecticutin osavaltiossa, jossa hän omisti autonkorjaus liikkeen eläkkeelle jäämiseen asti. Niinkuin monet muutkin amerikansuomalaiset, hän siirtyi Floridan osavaltioon eläkepäiviään viettämään. Sotamies Ralph Harold Björkstrom kuoli Floridassa 27pvä. lokakuuta 1979.

  Vuonna 1940, hänen tietämättään, Suomen puolustusvoimat olivat tehneet ja jakaneet Talvisodan Muistomitalin kaikille sotaan osaanottaneille sotilaille, vapaaehtoiset amerikkalaiset ja kanadalaiset mukaan lukien. Sotamies Bjökstrom ei koskaan saanut mitaliaan.

  Ensimmäinen päivä heinäkuuta 2008, 68 vuotta sodan jälkeen, seurue upseereita ja ystäviä saapui Glastonbury Connecticuttiin Rouva Helen Luhta Sweeney`n kauniiseen kotiin missä koko Luhta Sweeney perhe oli saapunut todistamaan seremonian jossa Talvisodan Muistomitali luovutetiin Rouva Helen Luhta Sweeneylle, serkulle, joka oli lähin sukulainen stm. Björkstrom`ille.

  Suomen laivaston komentaja Mikko Santavuori, sotilas neuvonantaja Suomen vakituiseen YK.n lähetystöön New Yorkissa, teki varsinaisen mitalin luovutuksen rouva Luhta Sweeney`lle samalla tuoden Suomen puolustusvoimien onnittelut sekä terveiset. Everstiluutnantti Dwyer Q. Wedvick (NYSRL) Vapauden Hinta Museon perustava jäsen, joka myös järjesti koko luovutus tilaisuuden ,

luki sotamarsalkka Mannerheim`in kunniakirjan englannin kielellä. Kunniakirjan kopio on liitteenä tähän artikkeliin.

  Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa järjestön entinen puheenjohtaja Mr. Ray Heinonen luki terveiset ja onnittelut järjestön nykyiseltä puheenjohtajalta Hans Nyholmilta sekä järjestön sihteeriltä Mirja Silvan`ilta. Järjestön nykyinen toimipaikka on Lake Worth, Florida.

  Vapauden Hinta Museo ry. museonhoitaja sekä puheenjohtaja eversti Harry I. Manner,(NYSRL) jonka aloituksesta luovutustilaisuus tapahtui, kiitti kaikkia osaanottajia ahkerasta työstä löytääkseen Helen Luhta Sweeney´n stm. Björkstrom`in puolesta.

  Myöskin tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan intendent Henrik Degerman Helsingistä ja Rouva Ritva Manner Parry Sound, Ontario, Kanadasta.

  66 Amerikkalaista ja Kanadalaista veteraania on vielä allaolevalla listalla jotka eivät koskaan saaneet Talvisodan Muistomitalia. Suomalaiset Sotaveteraanit Amerikassa (Finnish War Veterans in America Inc.) järjestö on uskonut Vapauden Hinta Museolle tehtäväksi ehdottaa ja järjestää Talvisodan Muisto Mitalin jaon Amerikan ja Kanadan suomalaisille veteraaneille tai lähisukulaisille.

CONNECTICUT WOMAN RECEIVES FINNISH WAR MEDAL.

  Private Ralph Harold Bjorkstrom was an American, who volunteered in 1939 to fight for Finland’s freedom against the Soviet Unions unprovoked attack.

  He was born in the state of Ohio 23rd of September 1919. His Finnish parents had immigrated to the USA from Isokyro Finland couple of years earlier. Ralph was brought up in a typical Finnish American home with strict adherence to what is right and what is wrong. This Soviet Russia’s attack against its small neighbor was definitely wrong. He volunteered with hundreds of other Americans, Canadians and many other nationalities to go and help Finland in its hour of need.

  After his basic training he was sent to Isthmus of Karelia where he took part in the fierce battle against ever renewing enemy forces. After the winter war was over, he was discharged from the Finnish army and sailed back to United States.

  He lived rest of his life mostly in the state of Connecticut. He owned and ran an Automobile service and repair station until his retirement to the state of Florida, where he died at the age of 60 on 27th of October 1979.

  In the meanwhile, unbeknownst to him, during the year of 1940, the Finnish Defense Department had issued a “Winter War Memorial Medal” to all those soldiers who had fought in the war, American and Canadian volunteers included, but Pvt. Bjorkstrom never received his medal.

  First of July 2008, 68 years after the conflict, delegation of officers and friends arrived at the home of Mrs. Helen Luhta Sweeney in Glastonbury CT. where the entire Luhta Sweeney family was gathered to witness the ceremony of medal presentation to Helen Luhta Sweeney, first cousin, as closest relative to Pvt. Bjorkstrom.

  Commander Mikko Santavuori, counselor and military advisor to the permanent mission of Finland to the United Nations in New York City, made the presentation with congratulations in behalf of the defense forces of Finland. Lieutenant Colonel Dwyer Q. Wedvick (NYSRetL) founder and director of The Price of Freedom Museum Inc. who had made all the arrangements for the presentation read the diploma from War Marshal Mannerheim, which document is printed in its entirety below. Mr. Ray Heinonen, past president of Finnish War Veterans in America, read a greeting from the president of Finnish War Veterans in America Mr. Hans Nyholm, and Secretary Ms. Mirja Silvan. Presently, organization’s headquarters is in Lake Worth, Florida.

  Colonel Harry I. Manner (NYSRetL), curator and president of The Price of Freedom Museum Inc., thanked all those in attendance and for the diligent work everyone had done to find Mrs. Helen Luhta Sweeney on behalf of Pvt. Bjorkstrom.

  Also in attendance were Mr. Henrik Degerman, intendent, from Helsinki, Finland and Mrs. Ritva Manner from Parry Sound, Ontario, Canada.

  There are 66 American and Canadian veterans who never received their medals. The Price of Freedom Museum Inc. which organization has been entrusted by the Finnish War Veterans in America Inc. to organize the presentation of the remaining medals and diplomas stands ready and willing to arrange presentation to Veterans or next of kin when located..

HELEN-LUHTA-SWEENEY-W

Tiedote 25 heinäkuuta 2008 

Vapauden Hinta Museo ry.

hmanner@juno.com