Suomensotaveteraaniliitto1 Logo2

HISTORIA

Otteita maailman vanhimman suomalaisen veteraaniyhdistyksen historiasta

Maailman vanhin suomalainen aseveliyhdistys on toiminut Amerikassa pitkälti yli seitsemänkymmentä vuotta. Se perustettiin 21.4.1934. ja sen nimenä oli silloin SUOMEN VAPAUSSODAN RINTAMAMIEHET AMERIKASSA. Yhdistyksen perustajajäsenet olivat Henry Tirri, Martti Heino, Tuure Jalkanen, Hugo Koskinen, Yrjö J. Siitonen, Arthur Beckman, Eino Wirkki, Oskar Sorsa, Aulis Aropaltio, Antero Lundson ja Lauri Saarinen. Yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja oli Eino Ilmari Wirkki. Seura sai oman lipun, joka vihittiin New Yorkin hotelli Esplanadalla 30.1.1936. Lipun suunnittelijasta ei ole tietoa, mutta sen tekivät rouvat Tarvainen ja Klapuri. Lippu restauroitiin ompelija Maija Vartiaisen toimesta Manhattanilla 1990-luvun puolivälissä,

Vuonna 1938 yhdistys sai vuokrattua oman haalin New Yorkista 125. kadulta. Jo seuraavana vuonna yhdistys teki sotaan varautuvalle Suomelle symbolisen lahjoituksen viihdytyskiertueesta saamillaan tuloilla ja rahat lähetettiin Suomeen linnoitustöissä olevien hyväksi.

Vapaaehtoisia lähti Suomeen Talvisodan aikana Amerikasta 275 miestä. Yli tuhat miestä oli vielä odottamassa kuljetusta New Yorkista, kun sota jo loppui. Vain 30 miestä ehti rintamalle saakka ja heistä kolme kaatui. Osa heistä meni mitään ilmoittamatta eversti Talvelan joukkoihin. Aseveliyhdistys lähetti 10,000 dollarin arvosta morfiinia Suomen rintamajoukoille. Vapaaehtoisten palattua takaisin Amerikkaan muutettiin yhdistyksen nimi Suomalaiset Aseveljet Amerikassa Yhdistykseksi (Finnish War Veterans in America Inc.).

Sotien jälkeen toiminta vilkastui, kun Suomesta tuli uusia maahanmuuttajia. Uusista jäsenistä mainittakoon upseerit Antero Aakkula, Olavi Alakulppi, Aito Keravuori, Kalle Keränen, Alpo Marttinen, Paavo Kairinen, Lauri Törni, Sulo Uitto ja paljon muita sotilaita, joista osa oli asekätkennästä epäiltyjä ja syytettyjä ja siksi muuttaneet Amerikkaan. Heistä Lauri Törni toimi yhdistyksen sihteerinä 1950-luvun alussa.

Tultaessa 1970-luvulle oli yhdistyksen puheenjohtajana Alwar Bergeley ja kokoontumispaikka oli Imatrahaali. Seuraavana johtomiehenä oli Tauno Pulkkinen. Hänen johdollaan juhlittiin 40-vuotisjuhlia 86-kadulla Manhattanilla vastapäätä Little Finland ravintolaa. Pulkkista seurasivat johdossa Eric Korby, ja Mauno Laurila. Siirryttäessä 80-vuotisluvulle puheenjohtajana oli eversti Paavo Kairinen. Yhdistys myös perusti alaosaston, jonka nimeksi annettiin Ryhti. Se toimi aina 1990-lopulle saakka. Tämän alaosaston nimissä tehtiin matka mm. Montrealin olympialaisiin 1976. Seuran toiminnasta mainittakoon vuosittaiset Peurapäivälliset. Suomen pääkonsuli yleensä kunnioitti tilaisuutta läsnäolollaan kuten myös NY:ssa oleva YK:n sotilasneuvonantaja, joista everstiluutnantti Simo Hautala on käynyt viimeiset kaksi vuotta. Myös Harri Holkeri oli kerran näillä päivällisillä ollessaan YK:n tehtävissä.

Eversti Kairinen luopui puheenjohtajuudesta 1982 muutettuaan takaisin Suomeen.

Sitä ennen hän kuitenkin uudisti seuran säännöt. Suomessa hän kirjoitti kaksi kirjaa. MARTTISEN MIEHET ja JR.35 SOTATIELLÄ. Kairisen jälkeen tuli puheenjohtajaksi Allan Hinkkanen. Hän teki suuren työn järjestäessään yhdistyksen 50vuotisjuhlat Manhattanilla keväällä 1984. Hän myös kokosi yhdistyksen toiminnasta kertovan 50-vuotisjulkaisun. Hinkkanen kuoli yllättäen samana syksynä ja hänen jälkeensä yhdistyksen peräsimeen tarttui John Kirk ja veti seuraa peräti 20 vuotta.

Korbyn ja Kirk:in puheenjohtajakausilla Peurapäivällisiä pidettiin Lomalassa ja siellä oli aina paistiksi muunnettuna Kirkin itsensä ampuma peura.

Törnin hautajaiset

Yhdistyksen edustajat John Kirkin johdolla kunnioittivat entisen sihteerinsä ja legendaarisen sotilaan Lauri Törnin muistoa hänen hautajaisissaan Arlingtonin sotilashautausmaalla Washingtonissa. Seuran sääntöjä nykyaikaistettiin, tupailtoja ja piknikkejä pidettiin. Vuonna 2004 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin seuran pitkäaikainen (19 vuotta) sihteerirahastonhoitaja-jäsenkirjuri Ray Heinonen, Seuran 70-vuotisjuhlat pidettiin hänen johdollaan Lomalahaalilla.

Muistolaatta Sotaveteraaneille Suomen Suurlähetystöön

Suomen itsenäisyyspäivänä 2005 paljastettiin Suomen sotilasasiamiehen työhuoneessa Washingtonissa seuran toiminnasta kertova 70-vuotismuistolaatta. Tilaisuudessa pj, Ray Heinonen mainitsi puheessaan: "Tällä muistomerkillä haluamme kunnioittaa veteraaneja ja sitä suurta uhrausta, jonka näinä miehet ja naiset ovat antaneet Suomen vapauden ja itsenäisyyden hyväksi." Eversti Honkamaa kiitti ja lausui tyytyväisyytensä siitä, että laatta kiinnitettiin juuri hänen työhuoneensa seinälle kaikkien vierailijoiden nähtäväksi ja ihailtavaksi. Laatan oli suunnitellut Juha Mäkipää.

Seuran jäsenet ikääntyvät ja samalla harvenevat, Pikkuhiljaa yhdistyksen kokouksissa alettiin tehdä päätöksiä seuran arkiston siirtämisestä Suomen Sotamuseoon. 19.6.2006 tämä siirtoasia toteutui Turussa, jossa kenraali Lauri Koho oli vastaanottamassa Ray Heinosen maahan tuoman arkiston, joka meni Sotamuseoon ja kunniakas yhdistyksen lippu sekä miekka luovutettiin Vapaussodan Perinneliitto ry:lle. Suurin osa yhdistyksen arkistosta siirrettiin Sotamuseoon jo vuonna 2001.

Yhdistys jatkaa edelleen, nyt tulevan, Floridassa sijaitsevan johtokunnan viitoittamalla tiellä. Sitä edeltävään johtokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Ray Heinonen, vpj. Paul Lampi, siht. Kaisa Åkerlund, rah.hoit. Veikko Salmela. Muut jäsenet: Lauri Ilmoniemi, Veli Känninen ja Aaro Suni. Seurassa on nykyisin vielä 28 jäsentä, joista kolme on lottia ja kolme veteraania. He kaikki ovat seuran kunniajäseniä.

Seura on kerännyt varoja toimintansa aikana puutteessa eläville sotiemme veteraaneille ja heidän leskilleen niin Amerikassa kuin Suomessakin. Esimerkiksi 1978 -79 tehdyn keräyksen tuloksena lahjoitettiin Kaunialan Sotavamma-sairaalalle ja Espoossa sijaitsevalle Vanhuksien Kuusikodille yhteensä noin 17,000 dollaria. Seura pitää joka vuosi yhteyttä veteraaneihin Amerikassa ja Suomessa. "Tarvitsemme lisää jäseniä. Haluamme, että asevelihenki ja heille kuuluva kunnia tulee säilymään kauas tuleville sukupolville," sanoi 2001 silloinen puheenjohtaja John Kirk.